Rijnpatent kopen

Een Rijnpatent kopen kan alleen bij ons. Met een Rijnpatent mag u op (een deel van) de Rijn varen tussen het Spijksche Veer en Bazel.

Degene die op de Rijn of een gedeelte daarvan met een schip wil varen moet in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs, een Rijnpatent, dat verschilt per type schip. De patenten kunnen worden vervangen door een door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart als gelijkwaardig erkend vaarbevoegdheidsbewijs, met de eventueel daaraan verbonden aanvullende voorwaarden.

Geldigheidsduur

  • Het vaarbewijs is geldig tot 3 maanden na uw 50e verjaardag
  • U moet uw vaarbewijs vernieuwen als u 50, 55, en 60 jaar wordt
  • Vanaf 65 jaar moet u het vaarbewijs jaarlijks vernieuwen

In Nederland begint de Rijn benedenstrooms van het Spijkse Veer en omvat mede de Waal tot Gorinchem, waar hij overgaat in de Merwede alsmede de Lek tot de splitsing Noord en Nieuwe Maas.

Vanaf het Spijkse Veer tot aan de sluizen te Iffezheim is het grote patent verplicht.

Op de Rijn varende schepen met een lengte van minder dan 15 m kunnen volstaan met een bewijs van vaarbekwaamheid. Voor Nederland betekent dit dat de schippers van deze categorie schepen, die ingevolge het Binnenschepenbesluit moeten zijn voorzien van een klein vaarbewijs (o.a. snelle motorboten), kunnen volstaan met dat klein vaarbewijs voor het bevaren van de gehele Rijn. Dat mag ook gebruikt worden in plaats van de overige Rijnpatenten (het kleine patent, het sportpatent en het overheidspatent).

Degene die bij slecht zicht vaart en daarbij gebruikmaakt van radar, dient in bezit te zijn van een Radarpatent. Ongeacht de nodige overige patenten of vaarbewijzen.

Wilt u een Rijnpatent kopen? Neem dan nu contact op en koop uw Rijnpatent bij ons.

Contact@vaarbewijskopen2020.net

Schuiven naar boven
error: Content is protected !!